top of page

CZUJNIK SOLAR SYNC HUNTER

 

 

 

- Automatyczne korekty w czasach pracy programu na podstawie lokalnej pogody
- Modele przewodowe i bezprzewodowe
- Programowalna funkcja ”Brak nawadniania” 
- Czujnik Solar Sync może być używany w instalacjach z centralnym systemem sterowania
- Zatrzymywanie nawadniania podczas deszczu lub mrozu
- Uchwyt do montażu na rynnie
- Okres gwarancji: 5 lat (10 lat gwarancji na baterię w modelach bezprzewodowych)

 

Dane techniczne
• Maksymalna odległość między czujnikiem a modułem: 60 m (model przewodowy) lub 240 m (model bezprzewodowy) 
• Do zestawu dołączony jest przewód o długości 12 metrów (model przewodowy)

 

 

Czujnik Solar Sync jest czujnikiem pogodowym, który na podstawie wartości ewapotranspiracji reguluje sterowniki Hunter. Solar Sync oblicza nasłonecznienie i temperaturę, oraz wykorzystuje dane o ewapotranspiracji, aby określić procentowo wartość korekty sezonowej, która zostaje przesłana do sterownika. Następnie sterownik wykorzystuje te dane, aby zmodyfikować zaprogramowany czas pracy sekcji o wartość korekty sezonowej i ustawić optymalny czas pracy sekcji na dany dzień. 

bottom of page