top of page

FILTR ŻWIROWY

 

- 150 o przepływie 7 m³/h

- 300 o przepływie 10 m³/h

- 500 o przepływie 18 m³/h

 

Wszystkie modele dostępne są zarówno w wersji z płukaniem ręcznym oraz płukaniem automatycznym.

 

Obecność zanieczyszczeń mechanicznych (piasek, muł, glony) stwarza dużą uciążliwość w wykorzystaniu wody do nowoczesnych systemów nawadniania roślin. Odkładanie się zanieczyszczeń mechanicznych powoduje zarastanie elementów systemu nawadniającego, niszcząc go.

Najlepszym sposobem wyeliminowania zanieczyszczeń mechanicznych jest zainstalowanie odpowiedniego modelu filtra żwirowego. Filtry te są urządzeniami wysokowydajnymi i powodują mały spadek ciśnienia wody. Surowa woda przepływając przez złoże żwirowe oczyszcza się. Wychwycone w górnej części złoża cząsteczki zanieczyszczeń należy okresowo wyrzucić na zewnątrz filtra. Realizowane jest to poprzez zmianę kierunku przepływu wody oraz otworzenie zaworu popłucznego. Odwrócony bieg wody powoduje płukanie żwirowego złoża filtrującego. Częstotliwość płukania jest zależna od ilości zanieczyszczeń i ilości poboru wody.

 

 

 

bottom of page