top of page

TENSJOMETR (RÓZNE DLUGOSCI) MMM

 

 

 

Tensjometr MMM Mari Mosler-Makinose jest precyzyjnym urządzeniem służącym do pomiaru wilgotności gleby. Pomiar wilgotności gleby zawiadamia o konieczności nawadniania roślin, oraz służy do ustalenia wysokości i częstotliwości nawadniania, ponieważ rośliny rosnące w optymalnej wilgotności mogą być maksymalnie wydajne. Manometr mierzy podciśnienie w zakresie od 0 do 600 hPa . Jest to urządzenie o klasie dokładności 1,6 tzn. odchylenie wskazywanych wartości wynosi max. +/- 1,6 % .

 

Tensjometr składa się z :
-Ceramicznego sączka z drobnymi porami 
-Przezroczystej rurki z tworzywa sztucznego (do pracy musi być napełniona wodą)
-Wakuometra z korolową skalą
-Uszczelek


Kolor zielony na kolorowej skali wakuometru wskazuje optymalny zakres wilgotności dla większości gatunków warzyw, roślin jagodowych i drzew owocowych. Zakres ten dotyczy wszystkich występujących rodzajów gleby (gleby piaszczyste, gliniaste, iłowe)

 

Długości rurki do wyboru: 20 cm, 30 cm, 45 cm, 50 cm, 100 cm

 

bottom of page